เปิดรับสมัครทุนนวัตกรรม สายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา เชียงราย เปิดรับสมัครทุนนวัตกรรม สายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2565

  1. ประเภททุน 5 ปี สาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เรียนปวช. ต่อเนื่อง ปวส. หลักสูตรระยะเวลา 5 ปี สำหรับผู้สมัคร นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
  2. ประเภททุน 2 ปี สาขา ปวส. เมคคาทรอนิกส์ เรียนปวส.สาขาเมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรระยะเวลา 2 ปี สำหรับผู้สมัคร นักเรียนชั้น ม.6 / ปวช. หรือเทียบเท่า

สนใจสามารถดาวน์โหลดคุณสมบัติและรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมกับกรอกข้อมูลการสมัครเรียนทางออนไลน์ ผ่าน Google Form ตามรายละเอียดด้านล่าง

  1. สมัครเรียนออนไลน์
  2. ใบสมัครเต็มรูปแบบประเภททุน 2 ปี
  3. ใบสมัครเต็มรูปแบบประเภททุน 5 ปี
  4. คุณสมบัติและรายละเอียดโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565
Scroll Up